Τα προϊόντα μας

Vio-Trap

Vio Trap είναι το γαλλικό ανάλογο της Δακοφάκας στην Γαλλία. Η παγίδα αυτή είναι σχεδιασμένη να καταπολεμά βιολογικά τον Δάκο της Ελιάς (Bactrocera oleae), την Drosophila suzukii (κηλιδόπτερη δροσόφιλα), την Rhagholetis ceraci (μύγα των κερασιών) και την Ceratitis capitata (μύγα της μεσογείου). Ο τρόπος καταπολέμησης γίνεται μέσω της μαζικής παγίδευσης με την μέθοδο προσέλκυση και θανάτωση (mass trapping with attract and kill). Η παγίδα είναι εγκεκριμένη στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Reg.(EU) 2018/848 & Reg.(EU) 2021/1165.

Η Vio Trap είναι μια ετοιμόχρηστη παγίδα ανοικτού τύπου.

Δακοφάκα

Η κίτρινη Δακοφάκα είναι η πρώτη βιολογική παγίδα μαζικής παγίδευσης (mass trapping) του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) και της μύγας των φρούτων (Drosophila suzukii) η οποία χρησιμοποιεί την τεχνική προσέλκυσης και θανάτωσης (attract and kill) στην Ελλάδα. Ο τρόπος καταπολέμησης γίνεται μέσω της μαζικής παγίδευσης με την μέθοδο προσέλκυση και θανάτωση (mass trapping with attract and kill). Η παγίδα είναι εγκεκριμένη στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Reg.(EU) 2018/848 & Reg.(EU) 2021/1165.

Η παγίδα λειτουργεί πρακτικά σαν ένας διαρκής δολωματικός ψεκασμός που προσελκύει τα ακμαία των εντόμων στόχων και τα εξοντώνει. Μετά από εκτενή πειραματισμό και χρόνια παρατηρήσεων καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον τροφοτροπισμό , οπού με συνδυασμένη δράση των πιο αποτελεσματικών τροφικών ελκυστικών, καθώς και τον χρωμοτροπισμό, έλκουμε το έντομο στην παγίδα. Η επιφάνεια της παγίδας είναι εμποτισμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Η εντομολογική δράση της, βασίζεται στους χημειοδέκτες που βρίσκονται στα ποδιά των εντόμων, χαρακτηριστικό που βοηθά στην απορρόφηση της δραστικής ουσίας και οδηγεί στη εξόντωση τους. Το έντομο δεν θα εξοντωθεί πάνω στην παγίδα αλλά λίγα μετρά μακριά από αυτήν, μέσα σε πέντε με δεκαπέντε λεπτά, όταν πλέον θα έχει δράσει η ουσία της παγίδας.

Η αποτελεσματικότητα της παγίδας είναι δοκιμασμένη στα εσπεριδοειδή, στα πυρηνόκαρπα, στα ρόδια, στις συκιές και στα μηλοειδή.

Η Δακοφάκα είναι μια ετοιμόχρηστη παγίδα ανοικτού τύπου.

Dakofaka

Η DAKOFAKA (verde) είναι το Ιταλικό ανάλογο της Δακοφάκας. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για την βιολογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) στο κλίμα και τις ιδιαιτερότητες της Ιταλίας. Ο τρόπος καταπολέμησης γίνεται μέσω της μαζικής παγίδευσης με την μέθοδο προσέλκυση και θανάτωση (mass trapping with attract and kill). Η παγίδα είναι εγκεκριμένη στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Reg.(EU) 2018/848 & Reg.(EU) 2021/1165.

Η DAKOFAKA (verde) είναι μια ετοιμόχρηστη παγίδα ανοικτού τύπου.

Pro-Trap

Η ProTrap είναι μια νέα παγίδα μαζικής παγίδευσης για τον δάκο της ελιάς κατασκευασμένη εξολοκλήρου για της ανάγκες της Ιταλίας. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για την βιολογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae). Ο τρόπος καταπολέμησης γίνεται μέσω της μαζικής παγίδευσης με την μέθοδο προσέλκυση και θανάτωση (mass trapping with attract and kill). Η παγίδα είναι εγκεκριμένη στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Reg.(EU) 2018/848 & Reg.(EU) 2021/1165.

Η ProTrap είναι μια ετοιμόχρηστη παγίδα ανοικτού τύπου.

 • Η παγίδα είναι ένα ετοιμόχρηστο δόλωμα. Πριν την τοποθετήσετε στο δέντρο τρυπάτε υποχρεωτικά διαμπερές την παγίδα με ένα μεγάλο καρφί στα δύο σημεία που υπάρχει η σήμανση (Χ).
 • Αναρτάται στο εσωτερικό της κόμης του ελαιοδέντρου, στο μέσο του ύψους του, σε σκιερό μέρος, ώστε να μην εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως και αποφεύγοντας την επαφή με φύλλα και κλαδιά.
 • Σε ελαιώνες με δέντρα μέσου μεγέθους η δοσολογία είναι 15 παγίδες ανά στρέμμα. Σε ελαιώνες με πολύ μεγάλα δέντρα και αραιή φύτευση η δοσολογία είναι 20 παγίδες ανά στρέμμα (βλέπε το σχήμα που ακολουθεί).
 • Εφαρμόζονται 10 ημέρες πριν τη ξυλοποίηση του πυρήνα της ελιάς, χρονικό σημείο που σηματοδοτεί την έναρξη των ωοτοκιών του δάκου. Η ανάρτηση της ΔΑΚΟΦΑΚΑΣ πριν την έναρξη της ωοτοκίας θα έχει σαν αποτέλεσμα τον έλεγχο του πληθυσμού την κρίσιμη αυτή στιγμή και θα συνεχίσει για όλη την ελαιοκομική περίοδο.
 • Για εφαρμογή σε έκταση μικρότερη από 3 στρέμματα συνίσταται η ανάρτηση 1 παγίδας ανά δέντρο.
 • Η διάρκεια δράσης της παγίδας είναι 4,5 μήνες με μέγιστο δράσης 6 μήνες.
 • Οι παγίδες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο χάνουν την εντομοτοξική τους δράση και ξεθωριάζει το χρώμα τους. Οι παγίδες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές και πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως.
 • Οι παγίδες που κρεμάστηκαν χωρίς να τρυπηθούν δεν δουλεύουν. Ενεργοποιήστε τις με τρύπημα στα σημεία που υποδεικνύονται.
 • Το αποτέλεσμα της δράσης τους δεν είναι το επιθυμητό όταν δεν μπουν στην σωστή δόση. Ελέγξτε τον αριθμό των παγίδων ανά στρέμμα.
 • Βροχοπτώσεις τους κρίσιμους μήνες για το δάκο που στο σύνολο τους ξεπερνούν τα 150 χιλιοστά ξεπλένουν το εντομοκτόνο από την επιφάνεια της παγίδας. Σε αυτήν την περίπτωση αντικαταστήστε τις παγίδες.
 • Δεν βλέπετε το έντομο πάνω στην παγίδα αλλά ούτε και κάτω από αυτήν.
 • Ο δάκος δεν κολλάει στην παγίδα αλλά πεθαίνει μετά από λίγα λεπτά, μακριά από αυτήν.
 • Οι παγίδες έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα σε ελαιώνες και καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (>3 στρέμματα).
 • Σε περίπτωση που μέσα ή και στα όρια του ελαιώνα υπάρχουν και άλλα δέντρα (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, συκιές, ροδιές κ.λ.π.) να αναρτηθούν παγίδες και σε αυτά.
 • Η διαμπερής διάτρηση της παγίδας στα σημεία που υποδεικνύονται είναι υποχρεωτική. Η μη διάτρηση της παγίδας την καθιστά ανενεργή.
 • Να φυλάσσεται μακριά από υγρασία, υψηλή θερμοκρασία (>30oC) και λάδια μηχανής.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται αν στον ελαιώνα υπάρχει κάποιο ρυάκι ή άλλη πηγή υγρασίας καθώς εκεί θα υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση των εντόμων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: φυλάσσεται στο αρχικό χαρτοκιβώτιο σε μέρος σκοτεινό και δροσερό μακριά από έντονες οσμές. Διατηρεί την αποτελεσματικότητά της για ένα έτος.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε και μην καπνίζετε. Να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα ματιά. Φοράτε κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: αν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή . Σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793 777.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας ΥΠΑΑΤ: 14381/13.02.2012

Σύμφωνοι με το νόμο περί βιολογικής γεωργίας: Reg. (EU) 2018/848 & Reg. (EU) 2021/1165

Scroll to Top