ΔΑΚΟΦΑΚΑ RB

Περιγραφή

Η Δακοφακα είναι μια πλήρως εξειδικευμένη παγίδα σχεδιασμένη να αντιμετωπίζει τον δάκο της ελιάς (Bactrocera oleae) και την κηλιδόπτερη μύγα των φρούτων (Drosophila suzukii). Χρησιμοποιείται για μαζική παγίδευση (mass trapping) και λειτουργεί με την μέθοδο προσέλκυσης και θανάτωσης (attract and kill).

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση στο περιβάλλον είναι μηδαμινή. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έγκριση της παγίδας στην συμβατική, στην ολοκληρωμένη αλλά και στην βιολογική γεωργία.

Η παγίδα είναι πλήρως συμβατή με τους νόμους περί βιολογικής γεωργίας και είναι εγκεκριμένη στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Reg.(EU) 2018/848 & Reg.(EU) 2021/1165.

Η Δακοφάκα είναι ένας χάρτινος φάκελος ενισχυμένος με πολυαιθυλένιο για την συγκράτηση των υγρών τροφικών ελκυστικών (δόλωμα). Η χάρτινη επιφάνεια είναι εμποτισμένη με την δραστική επαφής.

Η παγίδα λειτουργεί πρακτικά σαν ένας διαρκής δολωματικός ψεκασμός που προσελκύει τα ακμαία των εντόμων στόχων και τα εξοντώνει. Μετά από εκτενή πειραματισμό και χρόνια παρατηρήσεων καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον τροφοτροπισμό και τον χρωμοτροπισμό του εντόμου, οπού με συνδυασμένη δράση με τα πιο αποτελεσματικά τροφικά ελκυστικά, έλκουμε το έντομο στην παγίδα.

Η επιφάνεια της παγίδας είναι εμποτισμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Η εντομολογική δράση της, βασίζεται στους χημειοδέκτες που βρίσκονται στα ποδιά των εντόμων, χαρακτηριστικό που βοηθά στην απορρόφηση της δραστικής ουσίας και οδηγεί στη εξόντωση τους. Το έντομο δεν θα εξοντωθεί πάνω στην παγίδα αλλά λίγα μετρά μακριά από αυτήν, μέσα σε πέντε με δεκαπέντε λεπτά, όταν πλέον θα έχει δράσει η ουσία της παγίδας.

Instructions

 • Before you place the trap on the tree puncture the trap with an awl or with the suspension wire to both points marked with an X.
 • The trap must not touch any leaves and branches and must not be exposed to direct sunlight (Mount it inside the crown of the tree and in the middle of its height).
 • Application dosage: One trap per tree with 50 traps maximum per decare. The suspension of the trap must take place after the fructification and before the fruit starts to mature.
 • In the case that from the time of suspension until the period of harvest more than 2.5 months go by, new traps must be reapplied.
 • If you wish to protect individual trees it is recommended that surrounded trees are also protected since they may have the bug and that more than one trap per tree are used.

Potential problems, diagnosis and treatments

 1.  
  The traps that are exposed to the sun lose their insecticidal operation and their green color. These traps are not effective and should be replaced immediately.
 2. The traps that were hanged without being punctured will not work; activate them by puncturing the points indicated.
 3. The result of their action is not as desired when not placed in the correct dosage. Check the number of traps per decare.
 4. Rainfalls during the critical for Fruit flies months that in total exceed the 150 millimeters launder the insecticide (Deltamethrin) from the surface of the trap. Replace the traps.
 5. You can’t see the flies on top of the trap or underneath it? The insect does not stick to the trap but is exterminated a few minutes later away from the trap.
 

The maximum duration of the trap is 2.5 months.
TEMPORAL STABILITY: keep it in its original carton in a cool and dark place away from strong odors. It retains its effectiveness for one year.
PRECAUTIONS: Keep away from food, beverages and animal feeds. Do not eat or smoke while using it and avoid contact with skin and eyes. Wear suitable gloves. In case of insufficient ventilation use the appropriate breathing apparatus.
FIRST AID: If you feel sick, seek medical advice. In case of irritation of the eyes wash immediately with abundant water and consult an eye doctor. In case of irritation of the skin wash with abundant water and soap and ask for doctor’s advice.

Know-how for growers

The Mediterranean fly (Ceratitis Capitata) is one of the most destructive pests of crops. The genre originated from the Sub-Saharan region and was later spread.The spread is due to its strength in low temperatures and to its ability to affect a wide variety of definitive hosts. Although it is considered one of the main enemies of citrus fruit, it also affects peaches, pears, pomegranates and apple-like fruit. In the Mediterranean basin, the Mediterranean fly’s life cycle can be completed by 4-7 generations and can affect up to 100% of stone fruit.
The biology of the insect is inextricably linked with temperature. When temperatures are not favorable for breeding the insect over-winters in the soil like a poupae. In Crete due to the temperatures the insect over-winters as a thriving insect would.At 32°C the insect’s biological cycle lasts for 15 daysAt 12°C the insect’s biological cycle may last for 100 days. Below 9°C the insect’s biological cycle comes to an end. Only one generation of the insect appears in the winter, while during the summer period more generations appear. In Greece large population outbreaks occur in August, in September and in October. In Southern Greece they occur from April to late December.
Attacks occur when populations are sexually active (4 days after hatching). The fruit preferred are those that their bark has begun to change color. The female can blow approximately 10 to 20 eggs in each hole. During its biological cycle it can blow up to 400 eggs. The implementation of the Med fly trap must be done before the color of the fruit changes, the time of suspension depends on the area where the crop is located.Please contact us for any further information and clarifications.

Get in Touch with Us!

If you have any questions about our products or if there’s anything else we can assist you with, please don’t hesitate to get in touch.

Scroll to Top